Podrobnosti záznamu

Název
    La paléogéographie au niveau du sel Badénien en Roumanie
Údaj o odpovědnosti
    Florian Marinescu, Mariana Marunteanu
Autor
    Marinescu, Florian
    Marunteanu, Mariana
Jazyk
    francouzsky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický zborník Geologica Carpathica
Svazek/č.
    Roč. 41, no. 1
Strany
    s. 49-57
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Geol. Zbor. Geol. carpath.
Předmětová skupina
    baden
    evapority
    mapa paleogeografická
    miocén-střední
    paleogeografie
Geografické jméno
    Rumunsko
Klíčové slovo
    Au
    Badénien
    Niveau
    Paléogéographie
    Roumanie
    Sel
Abstrakt (česky)
   Předkládá se rozdělení, litofaciální charakteristika a nový model geneze bádenských evaporitů v Rumunsku. Objasňuje se jejich paleogeografický vývoj a přechodné modifikace během svrchního langu před kosovskou transgresí.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012