Podrobnosti záznamu

Název
    Le Pannonien, toujours un probleme d'actualité?
Údaj o odpovědnosti
    Florian Marinescu
Autor
    Marinescu, Florian
Jazyk
    francouzsky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický zborník Geologica Carpathica
Svazek/č.
    Roč. 41, no. 1
Strany
    s. 39-47
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Geol. Zbor. Geol. carpath.
Předmětová skupina
    biostratigrafie
    pannon
    Paratethys
    pont
    sarmat
    Tethys
Geografické jméno
    Rumunsko
Klíčové slovo
    D'actualité
    Pannonien
    Probleme
    Toujours
Abstrakt (česky)
   Je podána bio- a ekostratigrafická analýza intervalu mezi sarmatem a dákem s přihlédnutím k tektogenezi. Ukazuje na dokonalou korelaci sedimentace ve vnější a vnitřní části Karpat a časovou shodu hranic, i když dělí facie.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012