Podrobnosti záznamu

Název
    On the context of Quaternary arvicolid evolution: changes in community development.International Symposium "Evolution, Phylogeny and Biostratigraphy of Arvicolids (Rodentia, Mammalia)"
Údaj o odpovědnosti
    Ivan Horáček
Autor
    Horáček, Ivan
Další autor; role
   Fejfar, Oldřich, 1931-
   Původce

   Heinrich, Wolf-Dieter
   Původce
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - monografie
    International Symposium "Evolution, Phylogeny and Biostratigraphy of Arvicolids (Rodentia, Mammalia)"
Strany
    s. 201-221
Poznámky
    6 sch., 1 diag.
Předmětová skupina
    fylogeneze
    glaciály
    Insectivora
    kvartér
    Mammalia
    paleoekologie
    paleoklimatologie
    pliocén
    Rodentia
    zpracování dat
Geografické jméno
    ČSFR
    Maďarsko
    Polsko
    SRN
Klíčové slovo
    Arvicolid
    Arvicolids
    Biostratigraphy
    Changes
    Community
    Context
    Development.International
    Evolution
    Mammalia
    Phylogeny
    Quaternary
    Rodentia
    Symposium
Abstrakt (česky)
   V práci jsou posuzovány důsledky klimatických změn v průběhu posledních 2,5 Ma na společenstva drobných savců, na základě statistického zpracování údajů ze 114 středoevropských lokalit. Změny ve společenstvech jsou diskutovány v souvislosti s fylogenezí arvicolidních hlodavců
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012