Podrobnosti záznamu

Název
    The České Středohoří Mts.: Volcanostratigraphy and Geochemistry
Údaj o odpovědnosti
    Vladimír Cajz, Karel Vokurka, Kadosa Balogh, Miloš Lang, Jaromír Ulrych
Další názvy
    Magmatism and Rift Basin Evolution (Variant.)
Autor
    Balogh, Kadosa
    Cajz, Vladimír
    Lang, Miloš
    Ulrych, Jaromír
    Vokurka, Karel
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Geolines
Svazek/č.
    Vol. 9
Strany
    p. 21-28
Rok
    1999
Poznámky
    11 obr., 1 tab., 2 s.bibl.
Předmětová skupina
    alkalický bazalt
    bazanit
    izotopy Nd
    izotopy Sr
    petrogeneze
    terciér
    trachybazalt
    vulkanismus
    vulkanity Českého středohoří
    vzácné zeminy
Geografické jméno
    České středohoří
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    České
    Geochemistry
    Mts
    Středohoří
    Volcanostratigraphy
Abstrakt (anglicky)
   The České středohoří Mts. is an erosional relict of the Cenozoic volcanosedimentary complex in the Ohře Rift. On the basis of a new volcanological model and geochemical investigation the following volcanostratigraphical formation were recognized: (i) the Lower Formation - lavas and volcanoclastites of basanitic character (36-26 Ma, 12norm. Ol; Mgx=65-82, aver.75; high contents of Cr, Ni, Co, Sc; common presence of lherzolite xenoliths; low 87Sr/86Sr=0.70313-0.70353; high 143 Nd/144 Nd=0.51238-0.512849, eNd=+2.8+4.8) corresponding to low-differenciated, only weakly crustal-contaminated upper mantle products; (ii) the Upper Formation - lavas and pyroclastic of trachybasaltic type (31-25 Ma, 2norm. Ol; Mgx=60-72, aver.
   65; low contents of Cr, Ni, Co, Sc; lack of lherzolite xenoliths; higher 87Sr/86Sr=0.70443-0.70465; lower 143Nd/144Nd=0.512679-0.512742, eNd=+1.5 to + 2.6) representing differentiated and partly crustal-contaminated evolved products; (iii) the probable Uppermost Formation - flow(s) of basanite (24Ma) similar in geochemical characteristics to those of the Lower Formation. The Group (iv) of the Late Miocene Intrusives (13 Ma) similar to those of the Lower Formation (16
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    14. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012