Podrobnosti záznamu

Název
    The Železné Hory pluton and its mantle rocks
Údaj o odpovědnosti
    Josef Hájek, Jaromír Špaček, Jan Drozen
Další názvy
    Železnohorský pluton a jeho plášť
Autor
    Drozen, Jan
    Hájek, Josef
    Špaček, Jaromír
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník geologických věd. Ložisková geologie, mineralogie
Svazek/č.
    Vol. 31
Strany
    p. 51-66
Rok
    1997
Poznámky
    7 obr., 3 tab., 2 s.bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. geol. Věd, ložisk. Geol. Mineral.
Předmětová skupina
    chemismus hornin
    geologie regionální
    geologie strukturní
    granitoidy
    kutnohorské krystalinikum
    metalogeneze
    paleotektonika
    pluton
    rudy barevných kovů
    vzácné zeminy
    železnohorské krystalinikum
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Železné hory
Klíčové slovo
    Hory
    Mantle
    Pluton
    Rocks
    Železné
Abstrakt (anglicky)
   Systematic mineral exploration in the Železné hory Mts. carried out for in more than two decades and completed in 1991 provided plentiful new information on the geological structure of the Železné hory pluton and its surrounding rock complexes. In this paper geotectonic position of the Železné hory pluton within the Bohemian Massif is characterized using data from regional geological studies and geophysical mapping. A detailed tectonic, magmatic and postmagmatic Variscan and post Variscan history of the Železné hory pluton is presented. A multiple-stage development is documented by geological, tectonic and petrologic studies. Rock classification is based on microscopic study and numeric treatment of 758 silicate analyses, 443 RFA trace element analyses. An outline of ore deposits associated with the Železné hory pluton and their metallogenic classification are also given
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012