Podrobnosti záznamu

Název
    The Asturian and Cantabrian floral assemblages with Cordaites from the Plzeň Basin
Další názvy
    Asturská a kantabrická společenstva s Cordaites z Plzeňské pánve (Česká republika)
Autor
    Šimůnek, Zbyněk
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Studia Geologica Polonica
Svazek/č.
    Roč. 129, č. podzim
Strany
    30
Rok
    2008
Výraz tezauru
    Carbonifererous, cordaitaleans, plant assemblages, cuticular analysis, Plzen Basin.
Klíčové slovo
    Assemblages
    Asturian
    Basin
    Cantabrian
    Cordaites
    Floral
    Plzeň
Abstrakt (česky)
   Makroflora nýřanských vrstev (pozdní astur až ranný kantábr) byla studována v plzeňské pánvi. Ve flórách většinou dominovaly kordaity, z nichž 7 druhů bylo rozpoznáno za základě kutikul. Cordaites radcicensis nov. sp. byl nalezen v kantábru lokality Radčice. Nejvíce diverzifikované společenstvo s 29 druhy bylo nalezeno na lokalitě Dobřany, ale na ostatních lokalitách bylo nalezeno pouze 12 - 18 druhů. Kordaiti jsou dominantní skupinou na téměř všech lokalitách, přesličkovité rostliny a kapradiny jsou dalšími důležitými studovanými skupinami.
Abstrakt (anglicky)
   The macrofloras of the nýřany Member (Late Asturian - Early Cantabrian age) were stiudied in the Plzeň Basin. The floras were mostly dominated by Cordaites, and 7 species were recognised based mainly on cuticular evidence. Cordaites radcicensis nov. sp. was found in the Cantabrian part of the succession at the Radčice locality. The most diversified assemblage with 29 species was found at the Dobřany locality, but most other localities yielded only 12 to 18 species. Cordaitaleans are dominant group at almost all localities, sphenopsids and ferns are other important observed groups.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014