Podrobnosti záznamu

Název
    The Au-Ag-Sb-Bi-Te mineralization from the deposit Bytíz (mine19), the Příbram uranium-polymetallic ore district, Czech Republic
Další názvy
    Au-Ag-Sb-Bi-Te mineralizace z ložiska Bytíz (důl 19), příbramský uran-polymetalický revír, Česká republika
Autor
    Litochleb, Jiří
    Sejkora, Jiří
    Šrein, Vladimír
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralogia Polonica, Special Papers
Svazek/č.
    Roč. 28, č. september
Strany
    3
Rok
    2006
Výraz tezauru
    arsenopyrite
    Au-Ag mineral phases
    Bi tellurides
    Bytíz
    chemical composition
    Czech Republic
    gold
    Příbram uranium-polymetallic ore district
Klíčové slovo
    Au-Ag-Sb-Bi-Te
    Bytíz
    Czech
    Deposit
    District
    Mine19
    Mineralization
    Ore
    Příbram
    Republic
    Uranium-polymetallic
Abstrakt (česky)
   V práci je popsána neobvyklá Au-Ag-Sb-Bi-Te mineralizace z ložiska Bytíz (důl 19) v příbramském uran-polymetrickém revíru (Ceská republika) na základě optických dat a zjištěného chemického složení.
Abstrakt (anglicky)
   The unusual Au-Ag-Sb-Bi-Te mineralization from the deposit Bytíz (mine19), the Příbram uranium-polymetallic ore district, Czech Republic is described in the paper on the basis of optical and chemical data.
Přispěvatel
    Národní muzeum Praha
Kód přispěvatele
    NM
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012