Podrobnosti záznamu

Název
    The Carboniferous to Jurassic evolution of the pre-Alpine basement of Crete: Constraints from U-Pb and U-(Th)-Pb dating of orthogneiss, fission-track dating of zircon, structural and petrological data
Autor
    Brix, M. R.
    Dörr, K.
    Fiala, Jiří
    Krenn, E.
    Romano, S. S.
    Zulauf, G.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geological Society Special Publication
Svazek/č.
    Roč. 260, -
Strany
    s. 69-90
Rok
    2006
Poznámky
    Překlad názvu: Karbonský až jurský vývoj předalpinského krystalinika Kréty: vymezení na základě U-Pb a U-(Th)-Pb datování ortoruly, datování štěpných stop zirkonu, strukturních apetrologických dat
    Rozsah: 22 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    Carboniferous
    fission-track-dating
    high-temperature
    Jurassic
    metamorphism
    orthogneiss
    petrology
    structural-geology
    tectonic-evolution
    uranium-lead-dating
    zircon
Klíčové slovo
    Basement
    Carboniferous
    Constraints
    Crete
    Data
    Dating
    Evolution
    Fission-track
    Jurassic
    Orthogneiss
    Petrological
    Pre-Alpine
    Structural
    U-Pb
    U-(Th)-Pb
    Zircon
Abstrakt (česky)
   Předalpinský podklad východní Kréty je součástí fylit-kvarcitové jednotky, která prodělala alpinskou orogenezi a s ní spojené HP-LT metamorfní přetištění. Tato jednotka je složena ze čtyř dílčích komplexů lišících se navzájem stářím protolitu, typem a stářím metamorfózy a pometamorfní historií chladnutí. Je prezentován předběžný tektonický model, který zahrnuje jihovergentní subdukci, kolizi a akreci krystalinických komplexů k severnímu okraji Gondwany.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012