Podrobnosti záznamu

Název
    The Carpathians: geology and hydrocarbon resources
Údaj o odpovědnosti
    Jan Golonka, Frank J. Picha
Další názvy
    XVIIth Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association, Post-Congress Proceedings (Variant.)
Autor
    Golonka, Jan
    Picha, Frank J.
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Vol. 35, no. 1
Strany
    p. 14-16
Rok
    2003
Poznámky
    2 obr., 21 bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Předmětová skupina
    geologie hlubinná
    geologie ropná
    karpatská neogenní předhlubeň
    mezinárodní spolupráce
    pánev sedimentační
    podloží
    prospekce
    publikační činnost
    terciér
    vídeňská pánev
    Západní Karpaty
    zásoby prognózní
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Maďarsko
    Polsko
    Rakousko
    Rumunsko
    Slovensko
    Ukrajina
Klíčové slovo
    Carpathians
    Geology
    Hydrocarbon
    Resources
Abstrakt (anglicky)
   The authors intention is to publish a AAPG Special Publication to provide readers with a comprehensive account on the complex geology and hydrocarbon potential of the whole Carpathian system. Primary attention is paid to petroleum systems and case studies of major oil and gas fields in the region in order to provide an insight into the past and future hydrocarbon potential of the region and to guarantee the right mixture of academia and industry viewpoints
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012