Podrobnosti záznamu

Název
    The Central Bohemian plutonic Complex : Geology, chemical composition and genetic interpretation
Údaj o odpovědnosti
    František V. Holub, Jiří Machart, Magdalena Manová
Další názvy
    Středočeský plutonický komplex: geologie, chemické složení a genetická interpretace
Autor
    Holub, František V.
    Machart, Jiří
    Manová, Magdalena
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník geologických věd. Ložisková geologie, mineralogie
Svazek/č.
    Vol. 31
Strany
    p. 27-50
Rok
    1997
Poznámky
    5 obr., 4 dg., 3 tab., 4 pl., 4 s.bibl. + 4
    České resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. geol. Věd, ložisk. Geol. Mineral.
Předmětová skupina
    chemismus hornin
    granitoidy
    magmatismus
    pluton
    prvky stopové
    středočeský pluton
Geografické jméno
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    Bohemian
    Central
    Chemical
    Complex
    Composition
    Genetic
    Geology
    Interpretation
    Plutonic
Abstrakt (anglicky)
   The Central Bohemian Plutonic Complex of Lower carboniferous age is a composite batholith comprising a great number of various plutonic and dyke rocks. Among them, at least six compositional groups can be distinguished: CA - the calc-alkaline group varying from hornblende gabbro to biotite-hornblende granodiorite; HK - the high-K calc-alkaline to shoshonitic group of scarce monzonitic rocks and voluminous amphibole-biotite granodiorite to monzogranite varieties; UK - the ultrapotassic group comprising amphibole-biotite and pyroxene-biotite melasyenitic to melagranitic rocks, KMgG-more acidic high-K, high-Mg granites closely related to UK; AIG-peraluminous granodiorites; CaG - Ca-rich and K-poor acid granitoids of biotite granodiorite to trondhjemite composition. In addition to them, numerous dykes of leucogranites (LG) occur.
   The prevailing granitoids are of I- or rather H- (hybrid) type and various mantle-derived mafic magmas (calc-alkaline, shoshonitic and ultrapotassic) were involved in their origin. Nevertheless, some typical S-granitoids are present in subordinate amount (the AIG and perhaps also LG). Chemical composition and temporal relations are discussed
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012