Podrobnosti záznamu

Název
    The Cinotepeque Range of Central El Salvador: Geology, magma origin and volcanism
Další názvy
    Pohoří Cinotepeque v centrálním Salvadoru: Geologie, původ magmat a vulkanizmus
Autor
    Hradecký, Petr
    Rapprich, Vladislav
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin of Geosciences
Svazek/č.
    Roč. 80, č. 4
Strany
    10
Rok
    2005
Výraz tezauru
    El Salvador, Cinotepeque Range, volcanostratigraphy, back-arc volcanism, Rana ignimbrite
Klíčové slovo
    Central
    Cinotepeque
    El
    Geology
    Magma
    Origin
    Range
    Salvador
    Volcanism
Abstrakt (česky)
   Při geologickém mapování byl zdokumentován komplexní geologický vývoj oblasti Cinotepeque. Podloží tvoří ryolitové ignimbrity pravděpodobně miocénního stáří. Na nich pak leží dvě jednotky lávových příkrovů bazaltických andezitů oddělené ignimbritem Rana o mocnosti 100 m. Nejmladší etapu vývoje této oblasti představují struskové kužely, lávová pole a malé štítové vulkány vzniklé v prostředí 'behind-volcanic front'.
Abstrakt (anglicky)
   Complex geological history of the Cinotepeque Range was documeted during geological mapping. The basement cosists of rhyolitic ignimbrites of ?Miocene? age. These are overlain by two units of sheet effusions of basaltic andesites separated by 100 m thick Rana ignimbrite. The youngest stage of this area is represented by cinder cones, lava fields and small shield volcanoes erupted in the 'behind-volcanic front' environment.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014