Podrobnosti záznamu

Název
    The Cretaceous sediments filling vertical corrosion cavities in limestones of the Barrandian area
Údaj o odpovědnosti
    Vladimír Klein, Přemysl Zelenka
Autor
    Klein, Vladimír
    Zelenka, Přemysl
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Svazek/č.
    Vol. 66, no. 1
Strany
    s. 51-59
Rok
    1991
Poznámky
    2 obr., 2 pl. + 2
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Předmětová skupina
    Barrandien
    cenoman
    koroze vertikální
    kras
    litologie
    sedimentace
    sedimenty jeskynní
    turon
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Středočeský kraj
Klíčové slovo
    Area
    Barrandian
    Cavities
    Corrosion
    Cretaceous
    Filling
    Limestones
    Sediments
    Vertical
Abstrakt (česky)
   Křídové sedimenty zachované ve výplni dutin ve vápencích Barrandienu umožňují rekonstruovat původní rozsah české křídové pánve a přesněji datovat jednotlivé fáze krasovění. Předcenomanská fáze je bezpečně doložena. Vznik vertikálních korozních dutin nebyl vázán na erozní bázi
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012