Podrobnosti záznamu

Název
    The Czech exploration and mining of raw materials will survive the year 2000? Symposium "Mining town Příbram in science and technology" 1991. Section Present raw material base
Další názvy
    Přežije geologický průzkum a těžba nerostných surovin v ČSFR rok 2000?