Podrobnosti záznamu

Název
    The Early Cretaceous volcanic activity in the western part of the Gobi-Altay rift (Shiliin Nuruu, SW Mongolia)
Další názvy
    Vulkanická aktivita v západní části Gobi-Altajského riftu během spodní křídy(Shiliin Nuruu, SW Mongolia)
Autor
    Bolormaa, Khasbazar
    Buriánek, David
    Erban, Vojtěch
    Gilíková, Helena
    Hanžl, Pavel
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of Geosciences
Svazek/č.
    Roč. 53, č. září
Strany
    14
Rok
    2008
Výraz tezauru
    Early Cretaceous volcanic activity in the western part of the Gobi-Altay rift
Klíčové slovo
    Activity
    Cretaceous
    Early
    Gobi-Altay
    Mongolia
    Nuruu
    Rift
    Shiliin
    SW
    Volcanic
    Western
Abstrakt (česky)
   Křídovou sedimentaci v JZ Mongolsku doprovází vulkanizmus. Bimodální vulkanické horniny jsou vázané na formaci Khulsan Gol. Cemické a izotopické složení těchto hornin naznačuje že magmata generovaná tavením spodní litosféry a/nebo nejsvrchnějšího pláště byla modifikována frakční krystalizací a asimilací.
Abstrakt (anglicky)
   The Cretaceous continental sedimentation in SW Mongolia was commonly accompanied by volcanic activity. Bimodal volcanic association of the Cretaceous Khulsan Gol Formation is represented mostly by calc-alkaline and rare alkaline volcanic rocks (basaltic andesite, trachybasalt to trachyandesite lavas or tuffs with lahars). The lavas were extruded mainly subaerially, although locally there is a subaqueous component present corresponding to final phases of Mesozoic sedimentation in the Gobi-Altay rift zone. Variations in chemical and isotopic composition reflect crustal assimilation coupled with fractional crystallization of parental magma generated by melting of lower lithosphere and/or uppermost asthenospheric mantle. These within-plate volcanic rocks can be explained as initial stages of Cenozoic magmatic events in the Mongolia.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014