Podrobnosti záznamu

Název
    The Early Miocene olistostromes and "Old Styrian overthrusting" in the Polish Western Carpathians
Údaj o odpovědnosti
    Nestor Oszczypko and Marta Oszczypko-Clowes
Další názvy
    Proceedings of the 3rd Meeting of the Central European Tectonis Studies Group/10th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, Felsőtárkány, Hungary, April 14-17, 2005 (Variant.)
Autor
    Oszczypko-Clowes, Marta
    Oszczypko, Nestor
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Geolines
Svazek/č.
    Vol. 19
Strany
    p. 92-93
Rok
    2005
Poznámky
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geolines (Praha)
Klasifikační znak
    55(1)
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie regionální
    karpatská neogenní předhlubeň
    křída
    litostratigrafie
    miocén-spodní
    olistostroma
    paleotektonika
    příkrov
    tektonika gravitační
    terciér
    vrásnění alpinské
    vrt hluboký
Geografické jméno
    Cieszyn (Polsko-Katowice)
    ČR-Morava
    Polsko-Katowice
    Polsko-Kraków
    Zebrzydowice (Polsko-Kraków)
Klíčové slovo
    Carpathians
    Early
    Miocene
    Old
    Olistostromes
    Overthrusting
    Polish
    Styrian
    Western
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 4. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012