Podrobnosti záznamu

Název
    The Evaluation of Precision and Trueness of Some Water Analysis Procedures in the Laboratories of Czech Geological Survey
Další názvy
    Hodnocení přesnosti a správnosti vybraných analytických metod v laboratořích ČGS
Autor
    Dempírová, Ludmila
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Slovak Geological Magazine
Svazek/č.
    Roč. 9, č. 2-3
Strany
    3
Rok
    2003
Výraz tezauru
    Water analysis, analytical method, precision, trueness.
Klíčové slovo
    Analysis
    Czech
    Evaluation
    Geological
    Laboratories
    Precision
    Procedures
    Survey
    Trueness
    Water
Abstrakt (česky)
   Přesnost a správnost metod byla vyhodnocena na kontrolních vzorcích a certifikovaných referenčních materiálech. Hodnoceny byly metody: ETAAS - stanovení Al, měření pH a konduktivity, HPLC-stanovení aniontů, měření iontově selektivní elektrodou - stanovení fluoridů. Získané hodnoty byly porovnány s hodnotami uváděnými v českých normách platících pro analýzy vod.
Abstrakt (anglicky)
   The precision and trueness of methods were evaluated on quality control samples and certified reference materials. The calculations were done for methods: ETAAS-Al determination, pH and conductivity measurements,HPLC - determination of anions, ion selective electrode-determination of fluorides. The evaluated values were compared with the values given in the Czech standard methods currently valid in the field of water analysis.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014