Podrobnosti záznamu

Název
    The GPS geodynamic network East Sudeten. Five Annual Campaigns (1997 - 2001), Data Processing and Results
Údaj o odpovědnosti
    Vladimír Schenk, Stefan Cacon, Jarosław Bosy, Bernard Kontny, Zdeňka Schenková
Další názvy
    GPS geodynamická síť východní Sudety. Pět ročních kampaní (1997 - 2001). Zpracování dat a výsledky
Autor
    Bosy, Jarosław
    Cacon, Stefan
    Kontny, Bernard
    Kottnauer, Pavel
    Schenk, Vladimír, 1939-
    Schenková, Zdeňka, 1944-
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta montana. Series A, Geodynamics
Svazek/č.
    No. 20
Strany
    p. 13-23
Rok
    124
Poznámky
    8 obr., 3 s. bibl.
    České resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Acta montana
Předmětová skupina
    geologie regionální
    mezinárodní spolupráce
    orlicko-sněžnické krystalinikum
    sesuv
    síť
    stabilita svahu
    systém GPS
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Polsko - jihozápad
Klíčové slovo
    1997
    2001
    Annual
    Campaigns
    Data
    East
    Five
    Geodynamic
    GPS
    Network
    Processing
    Results
    Sudeten
Abstrakt (anglicky)
   The joint Czech and Polish collaboration in the field of geodynamic investigations of the eastern part of the Sudeten area started in 1997. Five annual GPS campaigns have been realised in the territory of the Czech Republic and Poland. During every campaign satellite signals were monitored for 48 hours and measured data were processed by the Bernese 4.2 software. An expansion of the regional network, a progressive development of monitoring methodology and data processing are delivered. The main interest is directed to the results obtained gradually during the five-year period, to individual steps of data processing and interpretations. The other rather important aspect of this joint activity is a fact that specialists of various geo-scientific branches in the Central European territory, such as geodesists, geologists, geophysicists, geomorphologists, etc., have collaborated together and discussed obtained results from their professional points of view
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012