Podrobnosti záznamu

Název
    The Hematite-magnetite mineralization in Polička Crystalline Complex
Další názvy
    Hematit-magnetitové rudy v poličském krystaliniku
Autor
    Buriánek, David
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007
Svazek/č.
    Roč. 15, č. podzim
Strany
    6
Rok
    2008
Výraz tezauru
    Polička Crystalline Complex, magnetite-hematite mineralizations, amphibolites, metamorphism, mineral chemistry, whole-rock geochemistry
Klíčové slovo
    Complex
    Crystalline
    Hematite-magnetite
    Mineralization
    Polička
Abstrakt (česky)
   Hematit-magnetitové rudy v poličském krystaliniku jsou prostorově a geneticky svázány s amfibolity, které svým chemickým složením odpovídají MORB bazaltům. Drobný výskyty Fe rud jsou produktem precipitace ze submarinních hydrotermálních roztoků svázaných s podmořskou vulkanickou činností. Studované zrudnění se sráželo z relativně chladných roztoků v prostředí s vysokou fugacitou kyslíku a to ve větší vzdálenosti od vulkanického centra. Pravděpodobně jsou tyto rudy geneticky spřízněny s polymetalickou mineralizací v trhonických mramorech. Během variské orogeneze prošly tyto rudy metamorfózou v amfibolitové facii a pozdější retrográdní metamorfózou patrně ve facii zelených břidlic.
Abstrakt (anglicky)
   Hematit-magnetitové rudy v poličském krystaliniku
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014