Podrobnosti záznamu

Název
    The Kaplice dyke swarm of biotite granodiorite porphyry and its relationship to the Freistadt granodiorite, Moldanubian Batholith
Další názvy
    Biotitické granodioritové porfyry v kaplickém zlomovém pásmu a jejich vztah ke granodioritu typu Freistadt
Autor
    Bendl, Jiří
    Slabý, Jaromír
    Vrána, Stanislav
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of the Czech Geological Society
Svazek/č.
    Roč. 50, č. 1-2
Strany
    9
Rok
    2005
Výraz tezauru
    biotite granodiorite porphyry, strontium isotopes, Freistadt biotite granodiorite, Moldanubian batholith, Kaplice-Rodl fault zone, Bohemian Massif, Variscides
Klíčové slovo
    Batholith
    Biotite
    Dyke
    Freistadt
    Granodiorite
    Kaplice
    Moldanubian
    Porphyry
    Relationship
    Swarm
Abstrakt (česky)
   Žilný roj je sdružen s kaplickým zlomovým pásmem. Horniny obsahují ca. 50 obj.% vyrostlic plagioklasu, biotitu a křemene a 50 % devitrfikované jemnozrnné základní hmoty. Chemické složení je velmi blízké biotitickému granodioritu typu Freistadt. Tato analogie znamená pravděpodobné stáří blízké 300 Ma. 87Sr/86Sr = 0.7043-0.7067.
Abstrakt (anglicky)
   The dyke swarm is associated with the Kaplice fault zone. Rocks contain c. 50% of plagioclase, biotite and quartz phenocrysts and 50% od devitrified groundmass. Chemical composition is closely similar to Freistadt biotite granodiorite. This analogy suggest an age near 300 Ma. 87Sr/86Sr = 0.7043-0.7067.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014