Podrobnosti záznamu

Název
    The Karpatian in the Carpathian Foredeep(Moravia)
Další názvy
    Adámek J., Brzobohatý R., Pálenský P., Šikula J.(2003): Karpat v karpatské předhlubni na Moravě
Autor
    Pálenský, Peter
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2003
Zdrojový dokument - monografie
    The Karpatian A Lower Miocene Stage of the Central Paratethys
Výraz tezauru
    Lower Miocene, Formations, Paleography, Stratigraphy, Carpathian Foredeep
Klíčové slovo
    Carpathian
    Foredeep(Moravia
    Karpatian
Abstrakt (česky)
   V karpatské předhlubni na Moravě byly nově definovány litostratigrafické jednotky pro stupeň karpat. Mušovské a iváňské vrstvy jsou ekvivalentní Laa formace v Dolním Rakousku. Janovické, lichnovské, chyryňské a studénské vrstvy společně odpovídají stryšavké formaci v západní části předhlubně v Polsku
Abstrakt (anglicky)
   The litostratigraphic units are formally newly defined from Carpathian Foredeep in Moravia. The Mušov and Iváň memmbers are equivalent of the Laa Fm. of the Lower Austria and the Janovice, Lichnov, Choryně and Studénka are defined in the northern part and jointly correspond to the Strzyszawa Fm. of the western segment of the Foredeep in Poland
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014