Podrobnosti záznamu

Název
    The Karpatian in the Carpathian Foredeep (Moravia)
Další názvy
    Stupeň karpat v karpatské předhlubni(Morava)
Autor
    Adámek, Josef
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2003
Zdrojový dokument - monografie
    The Karpatian - A Lower Miocene Stage of the Central Paratethys
Výraz tezauru
    Newly defined lithostratigraphic units in Carpathian Foredeep, Mušov, Nový Přerov and Ivaň Members in the southern part.Janovice,Lichnov, Choryně and Studénka Members in the northern part.
Klíčové slovo
    Carpathian
    Foredeep
    Karpatian
    Moravia
Abstrakt (česky)
   Byly definovány nové litostratigrafické jednotky v jižním segmentu karpatské předhlubně (mušovské a novopřerovské vrstvy jako ekvivalent laaské formace v Dolním Rakousku)a v nadloží ležící vrstvy iváňské. V severním segmentu pak byly definovány vrstvy janovické,lichnovské, choryňské a studenské.
Abstrakt (anglicky)
   Newly lithostratigraphic units were defined from the Carpathian Foredeep in Moravia:the Mušov Member and the Nový Přerov Member as equivalents of the Laa Formation and the overlying Iváň Member in the southern part.The Janovice Member, Lichnov Member, Choryně Member and the Studénka Member were defined in the northern part.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014