Podrobnosti záznamu

Název
    The Mohelno fault mylonite zone and its significance for the structure of the eastern part of the Moldanubicum
Údaj o odpovědnosti
    Josef Průcha
Další názvy
    Mylonitová zóna mohelenského zlomu a její význam pro strukturu východní části moldanubika
Autor
    Průcha, Josef
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Krystalinikum
Svazek/č.
    Vol. 20
Strany
    p. 103-110
Rok
    1989
Poznámky
    3 obr., 4 fot., 1 tab. + 2
    Zkr. název ser.: Krystalinikum
Předmětová skupina
    metamorfika
    moravské moldanubikum
    mylonit
    rekrystalizace
    struktury hornin a minerálů
    textury
    zlom
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
    Mohelno
Klíčové slovo
    Eastern
    Fault
    Mohelno
    Moldanubicum
    Mylonite
    Significance
    Structure
    Zone
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    5. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012