Podrobnosti záznamu

Název
    The Moho structure in the western Eger Rift: a receiver function experiment
Údaj o odpovědnosti
    Wolfram Geissler, Thomas Plenefisch, Reiner Kind, Klaus Klinge, Horst Kämpf, Alena Boušková, Vladimír Nehybka, Zuzana Skácelová, Brian Jacob
Autor
    Boušková, Alena
    Geissler, Wolfram
    Jacob, Brian
    Kämpf, Horst
    Kind, Reiner
    Klinge, Klaus
    Nehybka, Vladimír
    Plenefisch, Thomas
    Skácelová, Zuzana
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Studia geophysica et geodaetica
Svazek/č.
    Roč. 44, č. 2
Strany
    s. 188-194
Rok
    2000
Poznámky
    4 obr., 5 bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Stud. geophys. geod. (Praha)
Předmětová skupina
    diskontinuita Mohorovičičova
    horniny vulkanické
    kenozoické vulkanity Českého masivu
    kůra zemská
    ohárecký rift
    plášť
    seizmicita
    signál teleseismický
    tektonika desková
    zóna riftová
Geografické jméno
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    Eger
    Experiment
    Function
    Moho
    Receiver
    Rift
    Structure
    Western
Abstrakt (anglicky)
   We used teleseismic recordings of a temporary deployment of seismic stations and of permanent short period station in the western Eger Rift system to study the lithosphere with the help of Receiver Functions. The crust-mantle boundary (Moho) is observed at almost all stations by strong P-to-S converted phases. The Moho is basically flat between about 26-30 km depth in the entire region. At one station in the Eger Rift (BOH-1, Loket castle) no Moho is observed. We interpret this the existence of a broad gradient zone there, instead of a sharp discontinuity. This observation, however, needs to be confirmed by more data
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    3. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012