Podrobnosti záznamu

Název
    The Nízke Tatry Mts, crystalline complex-new facts and interpretation (Western Carpathians, Czechoslovakia)
Údaj o odpovědnosti
    Ján Spišiak, Pavel Pitoňák
Autor
    Pitoňák, Pavel
    Spišiak, Ján
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický zborník Geologica Carpathica
Svazek/č.
    Vol. 41, no. 4
Strany
    s. 377-392
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Geol. Zbor. Geol. carpath.
Předmětová skupina
    analýza hornin
    Fr (francium - 87)
    granitoidy
    metamorfismus
    mikrosonda elektronová
    minerály
    rula
    Západní Karpaty
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Nízké Tatry
Klíčové slovo
    Carpathians
    Complex-new
    Crystalline
    Czechoslovakia
    Facts
    Interpretation
    Mts
    Nízke
    Tatry
    Western
Abstrakt (česky)
   Určeny podmínky metamorfózy, teploty se zvyšovaly z 550 - 650 C na 650 - 750 C i výše směrem na sever k plutonu Nízkých Tater
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012