Podrobnosti záznamu

Název
    The Permo-Carboniferous metallogenetic evolution in central Europe - an outline
Údaj o odpovědnosti
    Harold G. Dill
Autor
    Dill, Harold G.
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - monografie
    Comptes Rendus XII ICC-P, Volume 1
Strany
    s. 491-506
Poznámky
    6 obr., 4 s.bibl.
    il.
Předmětová skupina
    Český masiv
    ložisko barytu
    ložisko fluoritu
    ložisko typu Kupferschiefer
    metalogeneze
    paleozoikum-svrchní
    provincie metalogenetická
    rudy barevných kovů
    rudy Sn
    rudy U
    rudy W
    vrásnění variské
    Západní Karpaty
    zóna subdukční
Geografické jméno
    Česká republika
    Evropa střední
    Itálie severní
    Maďarsko
    Polsko - jihozápad
    Rakousko
    Slovensko
    Slovinsko
    SRN
Klíčové slovo
    Central
    Europe
    Evolution
    Metallogenetic
    Outline
    Permo-Carboniferous
Abstrakt (anglicky)
   Geological, geomorphological, physicochemical processes operative during the waning stages of the Variscan and incipient phases of Alpine orogeny led to a great variety of endogenous and exogenous ore deposits in mid-Europe. Acid plutonic, volcanic and dike rocks acted as source for a wealth of Sn, W, U, Pb, Zn, and Cu deposits. By the end of the Variscan orogeny block faulting led to the evolution of a basin and range paleogeography that is host of U, F, Ba, Cu veintype deposits and uraniferous base metal accumulations bound to fluvio-lacustrine terrigenous clastic rocks. Peneplanation that truncated the Variscan basement created a first-order geohydraulic plane to which post-Permian F-Ba deposits may be assigned. As the upper Permian sea encroached upon the tilted continental Permo-Carboniferous red beds the reknown "Kupferschiefer" was brougth about. Ore traps within this basal series, however, are restricted to regions, where the Kupferschiefer sea flooded Cu-enriched bed rocks
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012