Podrobnosti záznamu

Název
    The Polyplacophora (Mollusca) of the Badenian from the Moravian part of the Carpathian Foredeep (Czech Republic)
Další názvy
    Polyplacophora (Měkkýše) z bádenu moravské části karpatské předhlubně (Česká Republika)
Autor
    Zágoršek, Kamil
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Scripta Facultatis Scientinarum Naturalium Universitatis Masarykiae Brunensis
Svazek/č.
    Roč. 33 - 34, č. October
Strany
    3
Rok
    2006
Výraz tezauru
    Badenian
    Měkýsi
    Polyplacophora
Klíčové slovo
    Badenian
    Carpathian
    Czech
    Foredeep
    Mollusca
    Moravian
    Polyplacophora
    Republic
Abstrakt (česky)
   Fosilní nálezy měkkýšů z třídy Polyplacophora jsou velice vzácné. Předložený článek v krátkosti shrnuje nové nálezy těchto měkkýšů a ukazuje vztah mezi výskytem mechovek a polyplakofor.
Abstrakt (anglicky)
   Fossil founds of molluscs from the class Polyplacophora are very rare. The article resume new founds of these molluscs and show the interaction between Bryozoa and Polyplacophora.
Přispěvatel
    Národní muzeum Praha
Kód přispěvatele
    NM
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012