Podrobnosti záznamu

Název
    The Precipitation Chemistry over Central Bohemia: Attempt to Estimate the Sources and Pathways
Autor
    Fišák, Jaroslav
    Fottová, D.
    Navrátil, Tomáš
    Skřivan, Petr
    Špičková, Jitka
    Vach, Marek
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Studia geophysica et geodaetica
Svazek/č.
    Roč. 48, č. 4
Strany
    s. 791-809
Rok
    2004
Poznámky
    Projekt: GA205/04/0060, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Chemismus srážek ve středních Čechách: Pokus odhadnout zdroje a cesty přenosu kontaminantů
    Rozsah: 19 s.
    spoluprace_08
Předmětová kategorie
    atmosphere
    chemistry
    sources
Klíčové slovo
    Attempt
    Bohemia
    Central
    Chemistry
    Estimate
    Over
    Pathways
    Precipitation
    Sources
Abstrakt (česky)
   Chemické složení srážek ve středních Čechách sledujeme nepřetržitě od roku 1990 prostřednictvím pravidelného odběru měsíčních kumulativních vzorků v lokalitě Truba na Černokostelecku. Ve vzorcích jsou stanovovány koncentrace hlavních kationů a anionů (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, NH4+, SO42-, NO3-, Cl-), a vybraných stopových prvků (Al, As, Be, Cd, Cu, Fe, Mn, Pb, Sr, Zn, F-). Naměřené časové řady vykazují silnou vzájemnou korelaci hlavních acidifikantů - sloučenin dusíku, síry (a fluoru). Výrazné korelace se vyskytují také mezi typickými litogenními prvky Al, K, Na, Ca, Mg, Sr a prvky typicky pocházejícími ze spalování méně kvalitního hnědého uhlí - As, (Be), Cd, Cu, Pb a Zn.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012