Podrobnosti záznamu

Název
    The Precipitation Chemistry over Central Bohemia: Attempt to Estimate the Sources and Pathways
Další názvy
    Chemizmus srážek v centrálních Čechách: Pokus o odhad zdrojů a dráhy.
Autor
    Fišák, Jaroslav
    Fottová, Daniela
    Navrátil, Tomáš
    Skřivan, Petr
    Špičková, Jitka
    Vach, Marek
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Studia geophysica et geodaetica
Svazek/č.
    Roč. 48, č. 4
Strany
    20
Rok
    2004
Výraz tezauru
    atmosphere, chemistry, sources, deposition, synoptic situation
Klíčové slovo
    Attempt
    Bohemia
    Central
    Chemistry
    Estimate
    Over
    Pathways
    Precipitation
    Sources
Abstrakt (česky)
   Pokus určit zdroje a dráhy vybraných chemických sloučenin ve srážkách přes střední Čechy byl uskutečněn s využitím vzorků srážek na volné polše odebraných v mimoměstské oblasti asi 30 km jihovýchodně od Prahy. Vzorky byly odebírány měsíčně v devadesátých letech. Analyzovány byly hlavní kationty a anionty a také stopové prvky. Soubor analýz ukázal výraznou korelaci hlavních acidifikantů - sloučenin S, N a F. dobrou korelaci vykázaly i typické lithogenní prvky Al, K, Na, Mg, Sr a typické prvky ze spalování nekvalitního hnědého uhlí - As, Cd, Cu, Pb and Zn. Nejvýraznější korelace Cl a NA (i Mg) indikuje oceánický původ většiny sloučenin.
Abstrakt (anglicky)
   An attempt to indicate the sources and pathways of selected chemical substances in precipitation over central Bohemia was accoplished with help of bulk samples, collected in a forested rural landscape approx. 30 km SE from Prague. Samples have been collected monthly throughout the 1990s. They were analyzed to determine the concentration of selected major cations and anions as well as several trace elements. Set of the bulk samples shows strong mutual correlation of the main acidifiers -compounds of N, S and F. Good correlation occurs also at the typical lithogenic elements Al, K, Na, Ca, Mg, Sr and the typical elements originating from the gases of the combustion chambers burning low quality brown coal - As, Cd, Cu, Pb and Zn. The only strong correlation of Cl with Na(and Mg)indicates that majority of elements originates from the oceanic spray.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014