Podrobnosti záznamu

Název
    The Quaternary sculpturing of sandstones in the Rusavská hornatina Mts.
Údaj o odpovědnosti
    Marek Křížek
Další názvy
    Kvartérní modelace pískovců v Rusavské hornatině
Autor
    Křížek, Marek
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae. Geographica
Svazek/č.
    Vol. 36, no. 2
Strany
    p. 99-109
Rok
    2001
Poznámky
    1 obr., 4 fot.
    Bibliografie na s. 108-109
    České resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geogr.
Klasifikační znak
    551.4
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    jeskyně
    kámen stavební
    klif
    konglomerát
    kvartér
    kvartér Západních Karpat
    periglaciální jevy
    pískovce
    pohyb svahový
    pseudokras
    puklinatost
    reliéf
    skalní tvar
    těžba povrchová
    zvětrávání chemické
    zvětrávání mrazové
Geografické jméno
    Bystřice pod Hostýnem (Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem)
    ČR-Morava
    Hostýnsko-vsetínská hornatina - Rusavská hornatina
    Rajnochovice (Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem)
    Rusava (Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem)
Klíčové slovo
    Hornatina
    Mts
    Quaternary
    Rusavská
    Sandstones
    Sculpturing
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012