Podrobnosti záznamu

Název
    The Rožná uranium deposit (Bohemian Massif, Czech Republic): shear zone-hosted, late Variscan and post-Variscan hydrothermal mineralization
Autor
    Dobeš, P.
    Hájek, A.
    Hein, U.
    Holéczy, D.
    Kříbek, B.
    Lehmann, B.
    Leichmann, J.
    Pudilová, M.
    René, Miloš
    Scharm, B.
    Scharmová, M.
    Žák, K.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralium deposita
Svazek/č.
    Roč. 44, č. 1
Strany
    s. 99-128
Rok
    2009
Poznámky
    Projekt: GA205/00/0212, GA ČR
    Překlad názvu: Uranové ložisko Rožná (Český masiv, Česká republika): Pozdně variská a postvariská hydrotermální mineralizace vázaná na střižné zóny
    Rozsah: 30 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Předmětová kategorie
    Bohemian Massif
    Moldanubian Zone
    uranium mineralization
Klíčové slovo
    Bohemian
    Czech
    Deposit
    Hydrothermal
    Late
    Massif
    Mineralization
    Post-Variscan
    Republic
    Rožná
    Shear
    Uranium
    Variscan
    Zone-hosted
Abstrakt (česky)
   Na rudním ložisku Rožná byly zjištěny následující tři typy mineralizací, oddělené významnou časovou prodlevou (1) předrudní křemen-sulfidická a karbonát-sulfidická mineralizace, (2) uranová mineralizace a (3) porudní křemen-karbonát-sulfidická mineralizace.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012