Podrobnosti záznamu

Název
    The Saxo-Danubian granite belt: magmatic response to postcollisional delamination of mantle lithosphere the south-western sector of the Bohemian Massif (Variscan orogen)
Autor
    Finger, F.
    Gerdes, A.
    René, Miloš
    Riegler, G.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologica Carpathica
Svazek/č.
    Roč. 60, č. 3
Strany
    s. 205-212
Rok
    2009
Poznámky
    Projekt: MEB060802, GA MŠk
    Překlad názvu: Sasko-dunajské granitové pásmo: magmatická odezva postkolizní delaminace plášťové litosféry pod jihozápadní částí Českého masívu (variský orogén)
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Předmětová kategorie
    Bohemian Massif
    delamination
    granite
Klíčové slovo
    Belt
    Bohemian
    Delamination
    Granite
    Lithosphere
    Magmatic
    Mantle
    Massif
    Orogen
    Postcollisional
    Response
    Saxo-Danubian
    Sector
    South-western
    Variscan
Abstrakt (česky)
   Geochronologická data a podobnost složení granitů krušnohorského a moldanubického batolitu umožňují vymezit kogenetickou plutonickou megastrukturu.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012