Podrobnosti záznamu

Název
    The Sudetic Marginal Fault: a young morphophotectonic [i.e. morphotectonic] feature at the NE margin of the Bohemian Massif, Central Europe
Údaj o odpovědnosti
    Janusz Badura, Witold Zuchiewicz, Petra Štěpančíková, Bogusław Przybylski, Bernard Kontny and Stefan Cacoń
Autor
    Badura, Janusz
    Cacoń, Stefan
    Kontny, Bernard
    Przybylski, Bogusław
    Štěpančíková, Petra
    Zuchiewicz, Witold
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta geodynamica et geomaterialia
Svazek/č.
    Vol. 4, no. 4
Strany
    p. 7-29
Rok
    148
Poznámky
    15 obr., 3 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta geodyn. geomater.
Klasifikační znak
    551.4
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    digitální simulace
    geodézie
    geomorfologie
    kenozoikum
    malé povodí
    morfometrie
    morfostruktura
    neotektonika
    říční síť
    uplift
    západosudetská oblast
    zlom aktivní
    zlomový sráz
Geografické jméno
    Morava (Česko)
    Polsko - jihozápad
Klíčové slovo
    Bohemian
    Central
    Europe
    Fault
    Feature
    I.e
    Margin
    Marginal
    Massif
    Morphophotectonic
    Morphotectonic
    NE
    Sudetic
    Young
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012