Podrobnosti záznamu

Název
    The Upper Ordovician arthropod Zonozoe drabowiensis Barrande (Libeň and Letná formations), Sandbian, Czech Republic
Další názvy
    Svrchnoordovický členovec Zonozoe drabowiensis Barrande (libeňské a letenské souvrství), Sandbian, Česká republika
Autor
    Bergström, Jan
    Budil, Petr
    Fatka, Oldřich
    Rak, Štěpán
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin of Geosciences
Svazek/č.
    Roč. 84, č. 1
Strany
    4
Rok
    2009
Výraz tezauru
    Aglaspidida, prosoma, Upper Ordovician, Czech Republic
Klíčové slovo
    Arthropod
    Barrande
    Czech
    Drabowiensis
    Formations
    Letná
    Libeň
    Ordovician
    Republic
    Sandbian
    Upper
    Zonozoe
Abstrakt (česky)
   Je popsán nový nález izolované prosomy možného aglaspididního členovce Zonozoe drabowiensis z řevnických křemenců. Všechny až dosud popsané kusy z letenského souvrství byly změřeny a srovnány s nově nalezeným kusem, který poskytuje dosud neznámý vnější povrch exoskeletonu a představuje zároveň první výskyt tohoto druhu mimo letenské souvrství.
Abstrakt (anglicky)
   A new find of an isolated prosoma of the possible aglaspidid arthropod Zonozoe drabowiensis from the Řevnice Quartzite of the Libeň Formation is described. All previously described specimens from the Letná Formation were measured and compared to this specimen, which shows the so far unknown external surface of the exoskeleton and represents the first occurrence outside the Letná Formation
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014