Podrobnosti záznamu

Název
    The Upper Ordovician dropstones of Central Bohemia and their paleogravity significance
Údaj o odpovědnosti
    Jindřich Hladil
Autor
    Hladil, Jindřich, 1953-
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Svazek/č.
    Vol. 66, no. 2
Strany
    s. 65-74
Rok
    1991
Poznámky
    3 obr., 2 pl. + 2
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Předmětová skupina
    Barrandien
    impaktit
    ordovik
    sedimentace gravitační
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Levín
Klíčové slovo
    Bohemia
    Central
    Dropstones
    Ordovician
    Paleogravity
    Significance
    Upper
Abstrakt (česky)
   V kosovském souvrství (hirnant, svrchní ordovik), na profilu u Levína z. od Prahy, jsou známy dvě polohy diamiktitů. Ve svrchní byly zjištěny padající eratické klasty, které vytvořily při dopadu na písčité mořské dno zachované impaktní deformace. Sedimentace probíhala v prostředí mělčího šelfu, kde se klasty uvolňovaly při odtávání ledu z plovoucích ledovců. Po pádu několik desítek metrů mocnou vrstvou vody vytvořily impaktní struktury daleko intenzívněji vyvinuté než v současné době. Pro vysvětlení tohoto rozporu byl proveden značný počet experimentů. Příčina je zřejmě ve vyšší pádové rychlosti klastů. Ta by měla být způsobena vyšším gravitačním zrychlením (předpokládaná hodnota cca 15 m/s2)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012