Podrobnosti záznamu

Název
    The Upper Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) exemplified by the Úpohlavy working quarry' integrated stratigraphy and palaeoceanography of gateway to the Tethys
Další názvy
    Svrchní turon v české křídové pánvi (Česká republika) na příkladu lomu v Úpohlavech: komplexní stratigrafie a paleooceanografie průlivu do Tethydy
Autor
    Čech, Stanislav
    Ekrt, Boris
    Košťák, M.
    Mazuch, Martin
    Voigt, S.
    Wiese, Frank
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Cretaceous Research
Svazek/č.
    Roč. 25, č. 28 ledna
Strany
    12
Rok
    2004
Výraz tezauru
    Upper Cretaceous, Turonian, Czech Republic, Bohemia, Integrated stratigraphy, Biosedimentation, Palaeoceanography, Oligotrophic system
Klíčové slovo
    Basin
    Bohemian
    Cretaceous
    Czech
    Exemplified
    Gateway
    Integrated
    Palaeoceanography
    Quarry
    Republic
    Stratigraphy
    Tethys
    Turonian
    Úpohlavy
    Upper
    Working
Abstrakt (česky)
   Ve svrchnokřídových sedimentech v lomu Úpohlavy (česká křídová pánev, Česká republika)byla posána litologie a fauna, byla stanovena komplexní stratigrafie (lito-, bio-, event-, sekvenční a izotopová stratigrafie. Biostratigrafická a sekvenčně stratigrafická analýza umožnila dobrou korelaci s ostatními křídovými pánvemi v Evropě. Pozitivní výchylka křivky izotopu kyslíku indikuje ve vyšší části svrchního turonu chladný event pozorovaný i v jiných oblastech. Ochlazení je spojeno s posunem chladného/mírného oceanického biosedimentárního systému směrem k J. Posun je vyjádřen přechodem ze siliciklastické do karbonátové sedimentace
Abstrakt (anglicky)
   Lithology, fauna and integrated stratigraphy (litho-, bio-, event, sequence, stable isotope stratigraphy) of the Upper Turonian succession in the ˇUpohlavy working quarry are described. Biostratigraphic and sequence stratigraphic subdivisions permit good correlation with other European Cretaceous basins. Palaeooceanographically, a positive peak in the O curve indicates the upper part of the Late Turonian cooling event observed in other areas. The cooling was accompanied by a southward shift of a cool/temperate oceanic biosedimentary system, expressed by the sudden turnover from siliciclastic toward pelagic carbonate deposition.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014