Podrobnosti záznamu

Název
    The Upper Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) exemplified by the Úpohlavy working quarry: integrated stratigraphy and palaeoceanography of a gateway to the Tethys
Další názvy
    Svrchní turon České křídové pánve (Česká republika) studovaný v činném lomu v Úpohlavech: integrovaná stratigrafie a paleooceánografie vstupu do Tethys
Autor
    Čech, Stanislav
    Ekrt, Boris
    Košťák, Martin
    Mazuch, Martin
    Voigt, S.
    Wiese, F.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Cretaceous Research
Svazek/č.
    Roč. 25
Strany
    24
Rok
    2005
Výraz tezauru
    Integrated stratigraphy
    Palaeooceanography
    Turonian
    Upper Cretaceous
Klíčové slovo
    Basin
    Bohemian
    Cretaceous
    Czech
    Exemplified
    Gateway
    Integrated
    Palaeoceanography
    Quarry
    Republic
    Stratigraphy
    Tethys
    Turonian
    Úpohlavy
    Upper
    Working
Abstrakt (česky)
   Řešení problematiky propojení Ceské křídové pánve (ČKP) s ostatními evropskými křídovými pánvemi pomocí biostratigrafie kombinované se sekvenční stratigrafií a geochemií. Prokázání chladného eventu ve svrchním turonu ČKP. Polemika na diskusi o publikaci stejného autorského kolektivu z roku 2004.
Abstrakt (anglicky)
   Solution of problems in interconnections of the Bohemian Cretaceous Basin (BCB) and other European Cretaceous basins; exemplified by the biostratigraphy combined with sequence stratigraphy and geochemistry. Proof of identity of cooling event in the Late Turonian od the BCB. Disputation on discussions about the same authors publication from 2004.
Přispěvatel
    Národní muzeum Praha
Kód přispěvatele
    NM
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012