Podrobnosti záznamu

Název
    The Vienna basin
Údaj o odpovědnosti
    Gerhard Arzmüller, Štěpán Buchta, Eduard Ralbovský, Godfrid Wessely
Autor
    Arzmüller, Gerhard
    Buchta, Štěpán
    Ralbovský, Eduard
    Wessely, Godfrid, 1934-
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - monografie
    The Carpathians and their foreland: geology and hydrocarbon resources. AAPG Memoir 84
Strany
    s. 191-204
Poznámky
    6 obr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Klasifikační znak
    55(1)
    553.9
Skupina konspektu
    553
Předmětová skupina
    alochton
    autochton
    geologie ropná
    kolektor
    litofacie
    mapa geologická
    matečná hornina
    mesozoikum
    metoda seizmická
    miocén
    molasa
    pánev sedimentační
    past stratigrafická
    past tektonická
    pole ropo-plynové
    profil geologický
    prospekce
    tektonika zlomová
    terciér
    vídeňská pánev
    vrásnění alpinské
    vrt hluboký
Geografické jméno
    Morava (Česko)
    Rakousko-Niederöstereich
    Slovensko
Klíčové slovo
    Basin
    Vienna
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012