Podrobnosti záznamu

Název
    The age of formation of a marble in the Moldanubian Varied Group, Bohemian massif, Czech Republic using Re-Os dating of molybdenite
Další názvy
    Stáří mramorů z pestré skupiny moldanubika (Český masív, Česká republika) pomocí Re-Os datování molybdenitu
Autor
    Drábek, Milan
    Stein, Holly
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Mineral exploration and sustainable development. Proc. of the SGA meeting
Strany
    4
Poznámky
    Akce: 2003 ; Athens
Výraz tezauru
    molybdenite, geochronology, Re-Os, moldanubicum, Czech massif
Klíčové slovo
    Age
    Bohemian
    Czech
    Dating
    Formation
    Group
    Marble
    Massif
    Moldanubian
    Molybdenite
    Re-Os
    Republic
    Using
    Varied
Abstrakt (česky)
   Pomocí Re-Os geochronometru bylo stanoveno stáří molybdenitu z regionálních metamorfovaných krystalických vápenců z Blizné na 495 Ma.
Abstrakt (anglicky)
   A Re-Os geochronological investigation was undertaken on sparsely disseminated molybdenite occurring in a regionally metamorphosed carbonatite-like marble, which belongs to the crystalline sequence of the Moldanubian Varied Group. We suggest that the Re-Os age of the molybdenite records regional amphibolite grade metamorphism at about 495 Ma in the southern Bohemian massif. Because the Re-Os chronometer in molybdenite is demonstrably robust through granulite facies metamorphism, it is not affected by subsequent thermal overprints associated with the Variscan orogeny, and preserves an important part of the Cadomian event in this region
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014