Podrobnosti záznamu

Název
    The blue-green albite from Ptáčkovna near Písek, Czechoslovakia
Údaj o odpovědnosti
    Edvín Pivec, Anna Langrová, Karel Absolon
Další názvy
    Modrozelený albit z lokality Ptáčkovna u Písku, Československo
Autor
    Absolon, Karel
    Langrová, Anna
    Pivec, Edvín
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae, Geologica
Svazek/č.
    No. 4
Strany
    s. 489-494
Rok
    1989
Poznámky
    2 fot., 2 tab.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Předmětová skupina
    albit
    analýza stopových prvků
    české moldanubikum
    metasomatóza
    mikrosonda elektronová
    minerály
    plagioklasy
    Sn (cín - 50)
    spektrometrie IR
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Písek-Ptáčkovna
Klíčové slovo
    Albite
    Blue-green
    Czechoslovakia
    Near
    Písek
    Ptáčkovna
Abstrakt (česky)
   Výsledky optického, rentgenového, spektroskopického a chemického výzkumu ukázaly, že modrozelené živce odpovídají albitu se "šachovnicovou" strukturou, který vznikl při nízké teplotě zatlačením draselného živce, patrně mikroklinperthitu. Z hlediska chemického složení zjištěného bodovou mikroanalýzou jde převážně o velmi čistou fázi NaAlSi3O8, relikty původního draselného živce jsou patrné z obsahu draslíku celkové analýzy (Or 7.3). Přítomnost minoritních a stopových prvků je v albitu zanedbatelná s výjimkou Sn (do 400 ppm), který je zabudován v silikátové vazbě. Modrozelená barva tohoto živce souvisí s nízkoteplotním metasomatickým vznikem. Spoluexistence amazonitu (původní označení modrozeleného živce) nebyla potvrzena
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012