Podrobnosti záznamu

Název
    The catastrophic flood in February/March 1784 - a natural disaster of European scope
Autor
    Deutsch, M.
    Elleder, L.
    Munzar, Jan
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Moravian Geographical Reports
Svazek/č.
    Roč. 13, č. 1
Strany
    s. 8-25
Rok
    2005
Poznámky
    Překlad názvu: Katastrofální povodeň v únoru/březnu 1784 - přírodní pohroma evropského rozsahu
    Rozsah: 17 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    Central and West Europe
    documentation and impacts
    winter flood 1784
Klíčové slovo
    1784
    Catastrophic
    Disaster
    European
    February/March
    Flood
    Natural
    Scope
Abstrakt (česky)
   Povodeň koncem zimy 1783/84 patří nejen na území České republiky, nýbrž i v celé řadě států Evropy k nejvýznamnějším extrémům svého druhu. Její územní rozsah zajistil této katastrofě výsadní místo v historii evropských povodní. Zasaženo bylo nejen povodí Vltavy a Labe, nýbrž také povodí Rýna, Dunaje a částečně i Odry (Lužická Nisa). V západní Evropě byly současně silně rozvodněny řeky Seina, Loira a Meusa (Maas).Nebezpečnost mimořádné dynamiky povodní smíšeného typu, kam patří i případ z roku 1784, dokazují způsobené velké škody včetně ztrát na životech. Studium podobných extrémů má proto zásadní význam pro varovnou povodňovou službu i protipovodňovou ochranu vůbec.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012