Podrobnosti záznamu

Název
    The chemical and fabric development of granulite at the contact with peridotite SW of Biskoupky, Moldanubian area
Údaj o odpovědnosti
    Michal Urban
Další názvy
    Chemický a strukturní vývoj granulitu na kontaktu s peridotitem jz. od Biskoupek, moldanubikum
Autor
    Urban, Michal
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Svazek/č.
    Vol. 1988, no. 2
Strany
    p. 161-179
Rok
    1989
Poznámky
    2 obr., 4 tab. foto, 2 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Klasifikační znak
    552
Předmětová kategorie
    chemické analýzy hornin a horninotvorných minerálů
    geochemie metamorfovaných hornin
    geochemie prvků, stopových a radioaktivních prvků a vzácných zemin
    metamorfní pochody
    moldanubikum
Geografické jméno
    ČSSR-Morava
Klíčové slovo
    Area
    Biskoupky
    Chemical
    Contact
    Development
    Fabric
    Granulite
    Moldanubian
    Peridotite
    SW
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    27. 3. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012