Podrobnosti záznamu

Název
    The concept of porokarst: sandstone sculpturing across climatic zones and lithofacies
Autor
    Mikuláš, Radek
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Sandstone Landscapes
Strany
    S. 79-82
Poznámky
    Projekt: IAA3013302, GA AV ČR
    Překlad názvu: Koncepce porokrasu: modelace pískovců, vliv klimatu a petrologie
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    dissolution
    porokarst
    pseudokarst
    sandstones
Klíčové slovo
    Across
    Climatic
    Concept
    Lithofacies
    Porokarst
    Sandstone
    Sculpturing
    Zones
Abstrakt (česky)
   Rozmanitost tvarů pískovcového fenoménu je však z podstatné části zapříčiněna kombinacemi, časovými a místními posloupnostmi a překryvy dvou fenoménů: zaprvé solné eroze, a zadruhé srážení novotvořeného tmele v okolí povrchu horniny vedoucí ke vzniku skalních kůr různého tvaru, tloušťky a trvanlivosti. Sůl i materiál novotvořeného tmele přicházejí v roztoku zevnitř horninového masivu - podobně jako hydrogenkarbonátem, křemenem či chloridy bohaté roztoky v krasu - ale na rozdíl od krasu se díky porozitě materiálu srážejí zpravidla ještě uvnitř substrátu. Ani první, ani druhý zmíněný proces nezapadají do definice krasu, parakrasu ani pseudokrasu a vyžadují tedy další termín. S ohledem na porozitu jakožto klíčový faktor hydrografie pískovcového fenoménu navrhuji termín porokras (porokarst).
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012