Podrobnosti záznamu

Název
    The concept of protected areas in relation to the European Union Directive for the framework of activities in the field of water policy
Další názvy
    Pojem chráněných území ve vztahu k připravované Rámcové směrnici EU pro vodní politiku