Podrobnosti záznamu

Název
    The contact of Metabazite Zone and granodiorites in the Brno Massif on Grohova street, Brno, South Moravia
Autor
    Melichar, Rostislav
    Železný, Zdeněk
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 9
Strany
    2
Rok
    2002
Výraz tezauru
    Brno massif
    Tectonics
Klíčové slovo
    Brno
    Contact
    Granodiorites
    Grohova
    Massif
    Metabazite
    Moravia
    South
    Street
    Zone
Abstrakt (anglicky)
   Studovaná kontaktní zóna mezi metabazity a granodiority brněnského masivu byla v dané lokalitě modifikována křehce-duktilní subvertikální střižnou zónou, podél níž západní kra poklesla.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012