Podrobnosti záznamu

Název
    The ephemeral gully erosion research in the Czech republic
Další názvy
    Výzkum eroze v drahách soustředěného povrchového odtoku v České republice