Podrobnosti záznamu

Název
    The evolution of the Massif Central rift: spatio-temporal distribution of the volcanism
Údaj o odpovědnosti
    Laurent Michon, Olivier Merle
Další názvy
    Evolution du rift du Massif central: distribution spatio-temporelle du volcanisme
Autor
    Merle, Olivier
    Michon, Laurent
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin de la Société Géologique de France
Svazek/č.
    Vol. 172
Strany
    p. 201-211
Rok
    2001
Poznámky
    7 obr., 2 s.bibl.
    Francouzské resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Bull. Soc. géol. France
Předmětová skupina
    kenozoické vulkanity Českého masivu
    kenozoikum
    kontrola tektonická
    prostorové změny
    příkopová propadlina
    terciér Českého masivu
    vrásnění alpinské
    vulkanismus
    zeslabení kůry
    zóna riftová
    zóna zlomová
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Francie
    SRN
Klíčové slovo
    Central
    Distribution
    Evolution
    Massif
    Rift
    Spatio-temporal
    Volcanism
Abstrakt (anglicky)
   The Massif Central area is the largest magmatic province of the West-European Rift system. The spatial-temporal distribution of Tertiary-Quaternary volcanism in the Massif Central, France, shows three magmatic phases can be defined, each of them characterized by different volumes and different locations. The first event, termed the pre-rift magmatic event, is very scarce and restricted to the north of the Massif Central. It is suggested that this could result from lithospheric bending of the European lithosphere ahead of the incipient. Alpine chain during the Paleocene. The second event, termed the rift-related magmatic event, is located in the north of the Massif Central only and is spatially connected with zones of high crustal thinning (i.e. the Limagne graben). It immediately follows Oligocene graben formation and associated sedimentation and is represented by more than 200 scattered monogenic edifices.
   This second event can be attributed to partial melting as a consequence of lithospheric thinning that affected the north of the Massif Central during the rifting event. The lack of volcanism in the south during the same period of time is probably related to the very slight lithospheric thinning during the Oligocene. the third event, termed the major magmatic event, started first in the south in the upper Miocene at about 15 Ma, well after the end of the sedimentation. It is unrelated to any extensional event. This major magmatic event reached the north of the Massif Central about 3.5 Ma.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012