Podrobnosti záznamu

Název
    The first palynological results from the low metamorphosed, late Early Devonian sandstones from the Tišnov area (Moravia, Czech Republic)
Další názvy
    První palynologické nálezy z nízce metamorfovaných spodnodevonských pískovců z Tišnovska
Autor
    Filipiak, Pawel
    Gilíková, Helena
    Hladil, Jindřich
    Jachowicz, Monika
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Palaeozoic Palynology in Space and Time
Strany
    2
Poznámky
    Akce: 2006 ; Praha
Výraz tezauru
    early Devonian sandstone, Tišnov, miospores
Klíčové slovo
    Area
    Czech
    Devonian
    Early
    First
    Late
    Low
    Metamorphosed
    Moravia
    Palynological
    Republic
    Results
    Sandstones
    Tišnov
Abstrakt (česky)
   V 25 m profilu v červeně zbarvených pískovcích, slepencích a jílovcích v katastru obce Předklášteří u Tišnova byly odebrány vzorky na mikropaleontologii ze slabě metamorfovaných jílovců. Byly nalezeny vůdčí druhy palynozóny Emphanisporites annulatus-Camarozonotriletes sextantii odpovídající stáří svrchní ems. Dále se objevují druhy Dibolisporites echinaceus a Acinosporites cf. lindlarensis, také potvrzující stáří na konci emsu. Kromě miospor jsou zde i menší množství dalších organických úlomků a planktonu, např. blíže neurčení skoledonti a acritarcha.
Abstrakt (anglicky)
   A twenty-five metre section in rhythmically bedded, matrix-supported lithic, quartz and quartz-feldspathic sandstones, with thin interbeds of argillaceous black shales, was documented in detail. This section "Lanovka" is situated near the rope tow of the ski slope Tišnov - Předklášteří (30 km NW of Brno). The six samples described in paper originate from blackish, argillaceous-clayey slates in thin interbeds. The preservation of organic matter is considerably poor due to slight metamorphosis, many miospores and undeterminable organic objects are black in colour and fragmented. The presence of Camarozonotriletes sextantii and Emphanisporites annulatus indicate the Emphanisporites annulatus-Camarozonotriletes sextantii miospore Zone (late Emsian). Other stratigraphically significant miospores such as Dibolisporites echinaceus and Acinosporites cf. lindlarensis have also their first occurrences in the late Emsian. In addition to miospores, there are also a few species of scolecodonts and
   acritarchs.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014