Podrobnosti záznamu

Název
    The fluvial record in the Czech Republic: a review in the contect of IGCP 518
Další názvy
    Fluviální záznam v České republice: přehled v kontextu s IGCP 518
Autor
    Havlíček, Pavel
    Tyráček, Jaroslav
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Global and Planetary Change
Svazek/č.
    Roč. 68, č. 4
Strany
    15
Rok
    2009
Výraz tezauru
    Bohemian Massif, West Carpathians, fluvial teraces, alluvial fans, Late Cenozoic, Pleistocene
Klíčové slovo
    518
    Contect
    Czech
    Fluvial
    IGCP
    Record
    Republic
    Review
Abstrakt (česky)
   Přehled fluviálních sedimentů větších řek Čech a Moravy ve vztahu ke kontinentálnímu zalednění v časovém úseku pliocén až recent.
Abstrakt (anglicky)
   A review of the fluvial sequences in the Bohemia and Moravia in relation to the continental glaciation since Late Pliocene.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014