Podrobnosti záznamu

Název
    The formation of stromatactis-type fenestral structures during the sedimentation of experimental slurries - a possible clue to a 120-year-old puzzle about stromatactis
Autor
    Hladil, Jindřich
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin of Geosciences
Svazek/č.
    Roč. 80, č. 3
Strany
    s. 193-211
Rok
    2005
Poznámky
    Projekt: IAA3013406, GA AV ČR
    Překlad názvu: Vznik okénkových struktur stromataktového typu při sedimentaci experimentálních směsí - pravděpodobný klíč ke 120 let starému hlavolamu ohledně stromataktů
    Rozsah: 19 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    carbonate sedimentology
    fenestral structures
    mud mounds
Klíčové slovo
    120-year-old
    About
    Clue
    During
    Experimental
    Fenestral
    Formation
    Possible
    Puzzle
    Sedimentation
    Slurries
    Stromatactis
    Stromatactis-type
    Structures
Abstrakt (česky)
   Analýzy posloupnosti relevantních vrstev, stromataktové tvary a stavby samotné, společně s množstvím vztahujících se environmentálních znaků a okolností a zejména s důrazem na charakteristiky sedimentu (v němž se stromatakty dochovaly) naznačily, že stromataktová okénka vznikala nejspíše jako přímý produkt událostní sedimentace osobitých polydisperzních, polymodálních, a nepravidelně tvarovaných suspenzních směsí částic. Sedimentační experimenty s uměle připravenými směsmi porovnatelně komplikovaného složení vedly ke tvorbě staveb téměř identických se stromatakty, včetně všech pozorovatelných detailů. Tyto soustavně opakovatelné experimenty ukazují jasné vztahy mezi příčinami a následky, mezi procesy a výslednými stavbami.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012