Podrobnosti záznamu

Název
    The generation of voluminous S-type granites in the Moldanubian unit, Bohemian Massif, by rapid isothermal exhumation of the metapelitic middle crust
Autor
    Chlupáčová, Marta
    Faryad, Shah
    Finger, Fritz
    Verner, Kryštof
    Veselovský, František
    Žák, Jiří
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Lithos
Svazek/č.
    Roč. 121, č. 1-4
Strany
    16
Rok
    2011
Výraz tezauru
    Anisotropy of magnetic susceptibility (AMS), Bohemian Massif, S-type granite, LP-HT metamorphism, Monazite geochronology, Moldanubian unit
Klíčové slovo
    Bohemian
    Crust
    Exhumation
    Generation
    Granites
    Isothermal
    Massif
    Metapelitic
    Middle
    Moldanubian
    Rapid
    S-type
    Unit
    Voluminous
Abstrakt (anglicky)
   This paper we present a new structural, anisotropy of magnetic susceptibility (AMS), petrological, and geochronological data to examine the link between LP-HT metamorphism and S-type granite formation in the Moldanubian unit, Bohemian Massif. We interpret the intrusive relationships of an S-type granite to its host cordierite-bearing migmatites, superbly exposed in the Rácov locality, northeastern Moldanubian batholith.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014